Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidlá Saleonu:

           

1.Žiaci aj kvalifikovaní čarodejníci sa k sebe musia správať slušne. Zakazuje sa používať nadávky na každom mieste školy. Tým, ktorí porušia toto pravidlo, bude strhnutých 15 bodov a udelený trest, pri väčšom narušení poriadku budú vyhodení.

2.Nikto (t.j. žiak či kvalifikovaný čarodejník) sa nesmie vyhrážať druhému, tiež ho nesmie nevhodne, neslušne urážať. Za porušenie pravidla dostane žiak/kvalifikovaný čarodejník trest.

3.Nikto nesmie zneužívať privilégiá, ktoré získava postupom na vyššiu pozíciu/do vyššieho ročníka. Ak sa zistí porušovanie tohto pravidla, svoje miesto budete musieť opustiť/vrátiť sa o ročník nižšie.

4.Nikto sa nesmie viackrát ako raz prihlásiť! Ak to zistíme, budete okamžite zo Saleonu vyhodení.

5.Žiaci si konajú svoje povinnosti tak ako aj profesori.Odovzdávajú svoje úlohy na čas a snažia sa zbierať body pre svoju fakultu.

6. Ilegálne rozdávanie hesiel sa trestá! Tiež sa nesmú zverejňovať linky iných rpg stránok!

7.Na škole sa rozpráva stále pomocou rpg, za nepoužívanie rpg sa sťahujú body.

8.Žiaci nesmú používať zaklínadlá ktoré sa ešte neučili a na ktoré nemajú potrebnú nenu.

9.Pokiaľ o sebe nijakým spôsobom nedáte vedieť do dvoch týždňov od registrácie budete VYMAZANÝ!!!

              Takže pravidiel  je veľa ,ale dúfam že ich budete dodržiavať. :)